{/exp:nsm_better_meta:template}

Hervormde Gemeente
Goudriaan

Komende diensten

06-dec - 18.30 uur kerkdienst
Prop. J.H. Menkveld uit Dordrecht
06-dec - 10.00 uur kerkdienst
Ds. A.F. de Fijter uit Goudriaan

Ander nieuws